.

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ

Ανεστραμμένη μόνωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ.ΟΙΚΟΝ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ

Μόνωση ταράτσας στο πλαίσιο του προγράμματος εξοικονομώ κατ. οίκον.
Στεγάνωση με ασφαλτόπανο INDEX SIRIO 4kgr/m2, θερμομόνωση με το DOW XENERGY 5cm, γεούφασμα 160g και τελική επιφάνεια γαρμπίλι.

Ανεστραμμένη μόνωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ.ΟΙΚΟΝ.Στεγάνωση με ασφαλτόπανα INDEX
Ανεστραμμένη μόνωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ.ΟΙΚΟΝ.Στεγάνωση με ασφαλτόπανα INDEX
Ανεστραμμένη μόνωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ.ΟΙΚΟΝ.Στεγάνωση με ασφαλτόπανα INDEX
Ανεστραμμένη μόνωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ.ΟΙΚΟΝ.Στεγάνωση με ασφαλτόπανα INDEX
Ανεστραμμένη μόνωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ.ΟΙΚΟΝ.Στεγάνωση με ασφαλτόπανα INDEX
Ανεστραμμένη μόνωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ.ΟΙΚΟΝ.Στεγάνωση με ασφαλτόπανα INDEX

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design