.

ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

Ανεστραμμένη μόνωση με ελεύθερες πλάκες ΓΛΥΦΑΔΑ

Πρόκειται για την ταράτσα της καινούργιας πτέρυγας του νοσοκομείου MEDITERRANEO στη Γλυφάδα.

Στεγάνωση με 2 στρώσεις ασφαλτική μεμβράνη ΜΑPEI 4kgr/m2 η 1η και PLUVITEC TECH MILLENIUM 4,5kgr/m2 η 2η ολικά κολλημένα.
Η θερμομόνωση έγινε με εξηλασμένη θερμομόνωση TIKTAS 6cm, διαχωριστική στρώση γεούφασμα 200gr και τελική επιφάνεια ελεύθερες πλάκες 30*30.

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design