.

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα και πλάκες FIBROTILE ΓΛΥΦΑΔΑ

Ανεστραμμένη μόνωση σε υφιστάμενη ταράτσα.
Στεγάνωση με ασφαλτόπανο INDEX SIRIO 4kgr/m2 ολικά κολλημένο πάνω σε ασφαλτόκολλα AREXOL LAC.
Θερμομόνωση με το μονωτικό πλακίδιο FIBROTILE.
Tο βάρος της συγκεκριμένης μόνωσης είναι 29,5kgr/m2.

Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα INDEX και πλάκες FIBROTILE.Tελική επιφάνεια.
Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα INDEX και πλάκες FIBROTILE.Tελική επιφάνεια.
Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα INDEX και πλάκες FIBROTILE.Tελική επιφάνεια.
Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα INDEX και πλάκες FIBROTILE.Tελική επιφάνεια.

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design