.

ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα και πλάκες Polytile ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Γιά τη στεγάνωση χρησιμοποιήθηκαν:
Ασφαλτικό βερνίκι ESHALAC
Ασφαλτόπανα EUROGUM 4kgr/m2 ολικά κολλημένα.
Το θερμικό πλακίδιο POLYTILE για την θερμομόνωση.

Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα και πλάκες Polytile
Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα και πλάκες Polytile
Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα και πλάκες Polytile
Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα και πλάκες Polytile
Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα και πλάκες Polytile
Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα και πλάκες Polytile
Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα και πλάκες Polytile
Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανα και πλάκες Polytile

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design