.

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ με THERMOFYLAX

Ανεστραμμένη μόνωση με HYPERDESMO και θερμικό πλακίδιο THERMOFYLAX

Γιά τη στεγάνωση χρησιμοποιήθηκαν:
Το αστάρι ΜΙCROSEALER-50 και η πολυουρεθανική μεμβράνη HYPERDESMO LV σε 2 στρώσεις με συνολική κατανάλωση 1,5kgr/m2 της ALCHIMICA.
Γιά την θερμομόνωση το θερμικό πλακίδιο THERMOFYLAX

Ανεστραμμένη μόνωση με HYPERDESMO και θερμικό πλακίδιο THERMOFYLAX ​
Ανεστραμμένη μόνωση με HYPERDESMO και θερμικό πλακίδιο THERMOFYLAX ​
Ανεστραμμένη μόνωση με HYPERDESMO και θερμικό πλακίδιο THERMOFYLAX ​
Ανεστραμμένη μόνωση με HYPERDESMO και θερμικό πλακίδιο THERMOFYLAX ​
Ανεστραμμένη μόνωση με HYPERDESMO και θερμικό πλακίδιο THERMOFYLAX ​
Ανεστραμμένη μόνωση με HYPERDESMO και θερμικό πλακίδιο THERMOFYLAX ​
Ανεστραμμένη μόνωση με HYPERDESMO και θερμικό πλακίδιο THERMOFYLAX ​
Ανεστραμμένη μόνωση με HYPERDESMO και θερμικό πλακίδιο THERMOFYLAX ​

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design