.

ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΖΑΧΑΡΩ - ΗΛΕΙΑΣ

Ανεστραμμένη μόνωση ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ

Ανεστραμμένη μόνωση σε υφιστάμενη ταράτσα η οποία είχε παλαιά στεγάνωση ασφαλτόπανο VERAL με κατεστραμμένη την επικάλυψη αλουμινίου.
Εγινε αφαίρεση του φύλλου αλουμινίου, στεγάνωση με ασφαλτόπανο PLUVITEC EVOTEC 4,5kgr/m2 και θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη DOW ROOFMATE   5cm
Διαχωριστική στρώση γεούφασμα 160g και τελική επιφάνεια γαρμπίλι.

Ανεστραμμένη μόνωση
Ανεστραμμένη μόνωση
Ανεστραμμένη μόνωση
Ανεστραμμένη μόνωση
Ανεστραμμένη μόνωση

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design