.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ​

Δημιουργία στεγανολεκάνης σε σκάμα βάθους 11m με το HYPERDESMO PB­1K (υλικό πολυουρεθάνης – ασφάλτου, ενός συστατικού) οπλισμένο με γεούφασμα 200gr.

Τα μεγάλο πλεονέκτημα της είναι η εύκολη επισκευή της σε τυχόν τρυπήματα στην φάση της τοποθέτησης του οπλισμού.Αυτοεπουλώνεται. Επίσης είναι αποτελεσματικό φράγμα υδρατμών και ραδονίου.

Πρίν την εφαρμογή έγινε σφράγιση των διαρροών με το HYGROSMART-­PLUG.

Δημιουργία στεγανολεκάνης
Δημιουργία στεγανολεκάνης
Δημιουργία στεγανολεκάνης
Δημιουργία στεγανολεκάνης
Δημιουργία στεγανολεκάνης
Δημιουργία στεγανολεκάνης
Δημιουργία στεγανολεκάνης
Δημιουργία στεγανολεκάνης
Δημιουργία στεγανολεκάνης
Δημιουργία στεγανολεκάνης
Δημιουργία στεγανολεκάνης
Δημιουργία στεγανολεκάνης

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design