.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Εξωτερική θερμομόνωση Kelyfos ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Εξωτερική θερμομόνωση σε νεόδμητες οικίες. Η εφαρμογή έγινε με το σύστημα KELYFOS.

Aναλυτικά χρησιμοποιήθηκαν τα εξής υλικά:
Εξηλασμένη πολυστερίνη STYROFOAM IB-­SL 5cm της DOW
Κόλλα ΑΚ-­KELYFOS, πλέγμα 160gr και τσιμεντοειδής σοβάς ΚELYFOS FINE από την ISOMAT

Εξωτερική θερμομόνωση
Εξωτερική θερμομόνωση
Εξωτερική θερμομόνωση
Εξωτερική θερμομόνωση
Εξωτερική θερμομόνωση
Εξωτερική θερμομόνωση
Εξωτερική θερμομόνωση
Εξωτερική θερμομόνωση

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design