.

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΧΑΛΙΚΙ

Είναι μια πλήρης μόνωση χαμηλού βάρους, οικονομική, επισκέψιμη χωρίς προβλήματα συστολών - διαστολών και συνιστάται για δώματα περιορισμένης βατότητας.

Η εφαρμογή της γίνεται ως εξής:

1. Αν δεν υπάρχουν ρύσεις τις δημιουργούμε.

2. Η στεγάνωση που εφαρμόζεται μετά το στέγνωμα της στρώσεως ρύσεων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

 α- τις πολυουρεθανικές μεμβράνες HYPERDESMO ή

 β- επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα και ασφαλτικό βερνίκι και ασφαλτόπανα ολικά κολλημένα

3. Η θερμομόνωση γίνεται με εξηλασμένη πολυστερίνη 5-7 cm.

4. Τοποθέτηση γεωϋφάσματος και στρώσης χαλικιού.

Σε όλες τις εφαρμογές γίνεται θερμική απεικόνιση της επιφανείας με τη χρήση ειδικής κάμερας πριν και μετά τη μόνωση. Έτσι, πριν την εφαρμογή της μονώσεως επιτυγχάνεται μία πλήρης καταγραφή των θερμικών απωλειών της επιφάνειας, και στο τέλος των εργασιών παρέχεται μια αδιαμφισβήτητη απόδειξη για την αποτελεσματικότητά της.

 

 

Δείτε την
εφαρμογή στο:

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design