.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Στεγάνωση πάνελ Οινόφυτα Βοιωτίας

Στην οροφή του μεταλλικού κτιρίου (16000m2) λόγω της τοποθέτησης των φωτοβολταικών τα πάνελ παρουσίαζαν μικρή καθίζηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει εισροή υδάτων από τις ενώσεις.
Σφράγιση των ενώσεων και των βυσμάτων στηριξης των πάνελ με την πολυουρεθανική μαστίχη ΗΥPERSEAL­ της ALCHIMICA.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛ

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design