.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Στεγάνωση τοιχίων υπογείου με τσιμεντοειδές ΤΑΜΟSEAL

Τα επισκευαστικά κονιάματα FLASH TIXO και ΜΙCRΟΒΕΤΟΝ ΒS­-37 της TECNOCHEM για τις επισκευές.
Το στεγανωτικό τσιμεντοειδούς βάσης TAMOSEAL της TAMMS. Αμερικάνικο κονίαμα με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική – εξωτερική στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε τοιχία και χώρους υπογείων που υπόκεινται σε θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ για θετικές πιέσεις μέχρι 7 ατμ,
Μεμβράνη αποστράγγισης και προστασίας DELTA ­MS της ISOMAT.

Στεγάνωση τοιχίων υπογείου με τσιμεντοειδές ΤΑΜΟSEAL - ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου με τσιμεντοειδές ΤΑΜΟSEAL - ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου με τσιμεντοειδές ΤΑΜΟSEAL - ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου με τσιμεντοειδές ΤΑΜΟSEAL - ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design