.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ KOΡΩΠΙ

Στεγάνωση τοιχίων υπογείου με τσιμεντοειδές BASF - KOΡΩΠΙ

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:
Τα επισκευαστικά κονιάματα EMACO S88C και NANOCRETE της EMACO για τις επισκευές.
Το στεγανωτικό τσιμεντοειδούς βάσης MASTERSEAL 581 της BASF.
Μεμβράνη αποστράγγισης και προστασίας DELTA­ MS της ISOMAT.

Στεγάνωση τοιχίων υπογείου.Κόψιμο φουρκετών σε βάθος 3cm
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου.Κόψιμο φουρκετών σε βάθος 3cm
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου.Κόψιμο φουρκετών σε βάθος 3cmoropi03
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου.Κόψιμο φουρκετών σε βάθος 3cm
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου.Κόψιμο φουρκετών σε βάθος 3cm
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου.Κόψιμο φουρκετών σε βάθος 3cm
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου.Κόψιμο φουρκετών σε βάθος 3cm

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design